Regulamin Maratonu Rowerowego 2017

 
      
 
I. Organizatorzy i Partnerzy: 
 
Organizatorzy:
 
• RSC BIKE RAWICZ
 Łaszczyn 1, 63-900 Rawicz
 Kom.693 426 956
 Nr konta: BGŻ BNP Paribas 25 2030 0045 1110 0000 0216 6150
 
Partnerzy:
 
• Urząd Miejski Gminy Rawicz
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu,
• Dom Kultury w Rawiczu,
• Zakład Usług Komunalnych,
• Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,
• Zarząd Gminny OSP,
• ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz,
• Bractwo Kurkowe w Rawiczu,
• I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
• ZSZ w Rawiczu,
• Gimnazjum nr 1 w Rawiczu,
• Gimnazjum w Sierakowie,
• PTTK Oddział Rawicz,
• RKKS Rawia Rawicz,
• UKS Wodnik Rawicz
• SP 4 Rawicz
 
--
II. Cel imprezy:
 
• Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej
 
• Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej
 
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
 
• Prezentacja walorów krajoznawczych Południowej Części Województwa WLKP
 
• Promocja Rawicza jako miasta przyjaznego dla sportu i rekreacji.
 
• Promocja Wielkopolski jako regionu otwartego na aktywność fizyczną mieszkańców.
 
--
III. Termin i miejsce:
 
• "Rawicki Maraton Rowerowy" odbędzie się w dniach 20/21 maja 2017 r.
 
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz
 
• Maraton będzie rozgrywany na trasie wytyczonej przez organizatora,
 
• Początek Maratonu dnia 20 maja 2017r.o godz.14.00.  Zakończenie 21 maja 2017 r. o godz. 14.00
 
--
IV. Trasa maratonu i sposób przeprowadzenia zawodów:
 
• Maraton trwa 24h, każdy z uczestników jedzie dowolną ilość okrążeń. Zwycięzcą zostaje osoba, która pokona najwięcej okrążeń w jak najkrótszym czasie.
 
• Podczas trwania maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym.
 
• Uczestników maratonu zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów ruchu drogowego z wszystkimi tego konsekwencjami.
 
• Trasa prowadzi wyłącznie po drogach asfaltowych.
 
• Uczestnicy maratonu jadą samodzielnie lub w zorganizowanej kolumnie (grupie), która nie może przekraczać 15 osób.
 
• Odległość między jadącymi kolumnami (grupą) nie może być mniejsza niż 200 m.
 
• Uczestnicy, którzy z różnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, muszą powiadomić o tym organizatora.
 
--
V. Uczestnictwo i wyposażenie:
 
• Akcja ma charakter otwarty. Chętni mogą zgłosić chęć udziału u koordynatora na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
• Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty.
 
• Warunki dopuszczenia uczestnika do maratonu:
 
- podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Rawickiego Maratonu Rowerowego – imprezy towarzyszącej 24 godzinnemu Rawickiemu Festiwalowi Sportu i akceptacji jego postanowień.
- ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność
 
• Maraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów kolarstwa i turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym.
 
• Każdego uczestnika Maratonu obowiązuje jazda w kasku sztywnym, natomiast w godz. 21.00 do 7.00 dodatkowo w kamizelce odblaskowej koloru żółtego lub odblaskach przy pełnym oświetleniu (z przodu i z tyłu) licznik rowerowy, dokument tożsamości.
 
• Organizatorzy zalecają posiadanie  telefonu komórkowego, oraz zapasowego ogumienia i pompki.
 
MARATON NIE BĘDZIE FORMĄ WYŚCIGU !
 
--
VI. Zgłoszenia:
 
• Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl wysłany na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 665 407 714 do 10 maja 2017r.
 
Za uczestnictwo w maratonie nie jest pobierana opłata.
 
Dla osób jadących 24h przygotujemy dodatkowe ciepłe posiłki za opłatą w kwocie 25 zł. Kwotę tą należy   wpłacić w dniu zgłoszenia i nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji. 
 
Konto: RSC BIKE RAWICZ, Łaszczyn 1, 63-900 Rawicz, 
Nr konta: BGŻ BNP Paribas 25 2030 0045 1110 0000 0216 6150 z dopiskiem "opłata startowa, imię i nazwisko zawodnika”.
 
--
VII. Nagrody:
 
• Każdy uczestnik wyścigu otrzyma certyfikat uzyskanego wyniku oraz pamiątkowy medal i koszulkę oraz pakiet żywieniowy.
 
• Nagrody rzeczowe otrzymają 3 najlepsi mężczyźni i 3 najlepsze kobiety.
 
--
VIII. Program zawodów:
 
• 20.05.2017 godz. 10:00 – 12:45 - weryfikacja i wydawanie numerów startowych,
 
• 20.05.2017 godz. 12:45 - odprawa techniczna
 
• 20.05.2017 godz. 14:00 – start
 
• 21.05.2017 godz. 14:00 – zakończenie
 
--
IX. Postanowienia końcowe:
 
• Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
 
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl.
 
• Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 
• Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 
• W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 
• Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie.
 
• Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich. Co rozumiemy pod pojęciem zorganizowanej pomocy osób trzecich, a mianowicie jazda za samochodem, który zabezpiecza zawodnika lub grupę kolarzy przed ruchem powietrza osłaniając jednocześnie zawodnika lub grupę kolarzy w czasie jazdy.
 
• Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy
 
• Stwierdzenie złamania w/w zakazów spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 
• Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach.
 
• Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 
• Za szkody powstałe i wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 
• Każdy uczestnik bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność.
 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 
--
X. Trasa Maratonu
 
Trasa prowadzi w całości po nawierzchni asfaltowej. Dystans 55km.
Rawicz-Słupia Kapitulna-Chojno-Pakosław-Dubin-Jutrosin-Grąbkowo-Konary-Ostrobudki-Golejewko-Chojno-Słupia Kapitulna-Rawicz.