Maraton pływacki - REGULAMIN

Maraton pływacki - ZAPISY

Maraton pływacki - ARENA

Termin i miejsce: 19-20.05.2018 Pływalnia OSiR, Rawicz ul. Spokojna 1a.

1. weryfikacja drużyn 13.00-13.45,

2. start do wyścigu - 19.05 sobota 14.00,

3. zakończenie wyścigu niedziela 20.05 niedziela 14.00,

4. Oficjalne zakończenie Festiwalu z wręczeniem nagród - scena w miasteczku festiwalowym - niedziela około 15.15


Uczestnictwo:

1. Wyścig ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć drużyny złożone z osób zrzeszonych w klubach sportowych i amatorzy. Dopuszcza się do startu zawodników niepełnoletnich, którzy ukończyli 16 rok życia, ale pod warunkiem, że w drużynie jest minimum 6 zawodników pełnoletnich. 

2. W zawodach startują zespoły sztafetowe złożone z 8-12 zawodników w tym minimum 3 kobiety.

3. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do zawodów będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach (podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej – Dz.U. Nr 101, poz. 1095). Podczas weryfikacji zawodnicy zobowiązani będą do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z udziałem w Festiwalu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  Zawodnicy niepełnoletni przedkładają w/w dwa oświadczenia podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów.

Sposób przeprowadzenia Zawodów:

1. Organizator dopuszcza maksymalnie 5 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona dokonaniem opłaty startowej). Wyścig odbywa się w formie sztafet. Jeżeli zawodnik popełni przedwczesny start podczas zmiany (a także pierwszego startu podczas rozpoczęcia wyścigu) to drużyna nie będzie wykluczona z wyścigu tylko zostaną odjęte 2 baseny (50m) od sumy wszystkich zaliczonych długości. Dotyczy to wszystkich przedwczesnych startów w ciągu trwania zawodów.

2. W wyścigu uczestniczy jednocześnie 5 sztafet na torach 2-6. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje dystans przepłynięty przez członków sztafety w czasie 24 godzin. Częstotliwość zmian sztafetowych jest dowolna. Start odbywa się ze słupka startowego. Zmiany odbywają się wyłącznie po stronie platformy startowej. W czasie wyścigu obowiązują przepisy stylu dowolnego.

3. Na torze nr 1, równolegle do trwającego wyścigu o nagrodę główną odbędzie się sztafeta „Rawiczanie pływają 24h” złożona z dowolnej ilości zawodników (uczniów, rodziców, miłośników pływania itp. – mieszkańców Rawicza i okolic). Sztafeta ta nie bierze udziału w wyścigu o nagrodę główną.

4. Transmisja z festiwalu na żywo przez Internet na stronie www.festiwalsportu.rawicz.pl

Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia sztafety wg wzoru do pobrania na stronie www.festiwalsportu.rawicz.pl należy przesłać na adres UPKS Wodnik Rawicz, ul. Spokojna 1, 63-900 Rawicz lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 16 kwietnia 2018 r. Zapisy rozpoczynają się 6 marca 2017

2. Zmiany w składzie sztafety można dokonywać do czasu zakończenia weryfikacji przed zawodami.

3. Jeden zawodnik może zgłosić swój udział jako członek jednej sztafety.

4. Opłata startowa wynosi 500zł od drużyny. Opłatę startową należy wpłacić najpóźniej w terminie 7 dni od dokonania zgłoszenia (po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do festiwalu) na konto: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz, Getin Noble Bank S.A. 50 1560 0013 2570 9621 3000 0001 z dopiskiem „pływanie 24h i nazwa drużyny”.

5. Organizator tworzy listę zgłoszonych drużyn i jednocześnie listę drużyn rezerwowych. Brak wpłaty wpisowego w określonym terminie powoduje wykreślenie z listy zgłoszonych drużyn, a na jej miejsce zostaje wpisana pierwsza z listy rezerwowych. 

6. Wpłata stanowi gwarancję udziału i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach. 

7. Indywidualne zgłoszenia do sztafety „Rawiczanie pływają 24h” można przesyłać (załącznik nr P-4 – osoby pełnoletnie lub załącznik P-5 osoby niepełnoletnie) na adres UPKS Wodnik Rawicz, ul. Spokojna 1, 63-900 Rawicz lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 kwietnia 2018 r. Szczegółowego ustalenia składu tej sztafety oraz czasu pływania dokona organizator na podstawie przyjętych zgłoszeń. Członkowie sztafety „Rawiczanie pływają 24h” nie ponoszą opłaty startowej.

8. Kontakt: Koordynator pływania 24h - Robert Skotarek 609 092 700, Waleron Maciej 607 443 638 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przepisy Techniczne:

1. Długość pływalni: 25m.

2. Ilość torów: 6.

3. Temperatura wody: 27-28 stopni.

4. Pomiar dystansu: ręczny, wyniki bieżące wyświetlane na ekranie na pływalni i w Internecie.

Nagrody:

1. Zwycięska drużyna otrzyma puchar oraz nagroda główną w wysokości 1.500zł, drużyna, która zajmie 2 miejsce 1000 zł, a trzecia 500 zł. 

2. Każdy uczestnik wyścigu otrzymuje pamiątkowy medal oraz pakiet startowy.

3. Organizator rozlosuje nagrodę indywidualną dla jednej zawodniczki i jednego zawodnika spośród wszystkich drużyn, niezależnie od przepłyniętego dystansu.

4. Uczestnicy sztafety „Rawiczanie pływają 24h” otrzymują pamiątkowy medal oraz certyfikat udziału w festiwalu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród w miarę pozyskiwania sponsorów.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Organizator w ramach wpisowego zapewnia 3 pakiety żywieniowe, ciepłą zupę i bazę noclegową - Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu (200m od basenu), nocleg w sali gimnastycznej - konieczna własna karimata, śpiwór i jasiek. 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów we własnym zakresie:

  • Hotel OSiR (300m od basenu) - tel. 65 546 26 36
  • Hotele LOTOS, DIAMENT, BRYLANT - Tel. 65 546 38 23
  • Hotel MARIA - tel. 65 546 48 58


Postanowienia końcowe:

1. Każdy ze startujących zawodników otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę, upominki oraz pakiet żywieniowy.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Ogólnym i regulaminach szczegółowych dyscyplin festiwalowych, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl. 

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Ogólnego lub regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do   wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Ogólnego i regulaminów szczegółowych należy do Organizatora.

6. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ogólnym i regulaminami szczegółowymi rozstrzyga Organizator.