Maraton rowerowy - REGULAMIN

Maraton rowerowy - ZAPISY

Maraton rowerowy - TRASA

"II Rawicki Maraton Rowerowy" odbędzie się w dniach 19/20 maja 2018 r.

Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz

Maraton będzie rozgrywany na trasie wytyczonej przez organizatora,

Początek Maratonu dnia 19 maja 2018r.o godz. 14.00. Zakończenie 20 maja 2018 r. o godz. 14.00


Trasa maratonu i sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Maraton trwa 24h, każdy z uczestników jedzie dowolną ilość okrążeń. Zwycięzcą zostaje osoba, która pokona najwięcej okrążeń w jak najkrótszym czasie.
 • Profesjonalny pomiar czasu przeprowadzi firma TRITIME
 • Podczas trwania maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym. 
 • Uczestników maratonu zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów ruchu drogowego z wszystkimi tego konsekwencjami. 
 • Trasa prowadzi wyłącznie po drogach asfaltowych. 
 • Uczestnicy maratonu jadą samodzielnie lub w zorganizowanej kolumnie (grupie), która nie może przekraczać 15 osób.  
 • Odległość między jadącymi kolumnami (grupą) nie może być mniejsza niż 200 m.  
 • Uczestnicy, którzy z różnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, muszą powiadomić o tym organizatora. 
 • Zawodnicy jadący drużynowo będą także liczeni w klasyfikacji indywidualnej.
 • Start będzie odbywał się w grupach 15 osobowych w odstępach czasu ok.2 min.( lista startowa będzie opublikowana przed zawodami)


Uczestnictwo i wyposażenie:

 • Maraton ma charakter otwarty. Chętni mogą   zapisywać się poprzez stronę internetową www.tritime.pl
 • Uczestnik może przystąpić do maratonu w dowolnym czasie jego trwania.
 • Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty.
 • Warunki dopuszczenia uczestnika do maratonu:
  - podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Rawickiego Maratonu Rowerowego – imprezy towarzyszącej 24 godzinnemu Rawickiemu Festiwalowi Sportu i akceptacji jego postanowień.
  - ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność
 • Maraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów kolarstwa i turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym.  
 • Każdego uczestnika Maratonu obowiązuje jazda w kasku sztywnym, natomiast w godz. 21.00 do 7.00 dodatkowo w kamizelce odblaskowej koloru żółtego lub odblaskach przy pełnym oświetleniu (z przodu i z tyłu) dokument tożsamości.
 • Organizatorzy zalecają posiadanie telefonu komórkowego, oraz zapasowego ogumienia i pompki.
 • MARATON NIE JEST FORMĄ WYŚCIGU ! 
 • Liczba osób startujących w maratonie jest ograniczona do 200 uczestników.


Zgłoszenia:

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.tritime.pl do 10 maja 2018r.

Poprzez formularz zawodnicy zgłaszają się indywidualnie a także tworzą drużyny składające się z 4 zawodników.

W formularzu podajemy nazwę klubu i  drużyny czteroosobowej. 

(np. PAWEŁ NOWAK - RSC BIKE RAWICZ (BIKE 1)

Za uczestnictwo w maratonie jest pobierana opłata w kwocie 40zł + 10 zł kaucji za chip startowy (chip do zwrotu w biurze zawodów po zakończeniu maratonu).

Opłatę w wysokości 40 złotych należy wpłacić na numer konta :

RSC BIKE RAWICZ, Łaszczyn 1, 63-900 Rawicz, 

Nr konta: BGŻ BNP Paribas 25 2030 0045 1110 0000 0216 6150  

z dopiskiem "opłata startowa, imię i nazwisko zawodnika”.

Kaucja płatna w biurze zawodów w dniu odbioru pakietu.

Nagrody:

 • Każdy uczestnik wyścigu otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę oraz pakiet żywieniowy.
 • Nagrody rzeczowe otrzyma trzech najlepszych mężczyzn i trzy najlepsze kobiety oraz trzy najlepsze (4 osobowe) drużyny.
 • Z okazji 380-lecia Miasta Rawicz z pośród osób które osiągną dystans 380km zostanie rozlosowana nagroda niespodzianka.

Program zawodów:

 • 19.05.2018 godz. 10:00 - 12:45 - weryfikacja i wydawanie numerów startowych,
 • 19.05.2018 godz. 12:45 - odprawa techniczna
 • 19.05.2018 godz. 14:00 - start 
 • 20.05.2018 godz. 14:00 - zakończenie


Postanowienia końcowe:

 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. 
 • Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich. Co rozumiemy pod pojęciem zorganizowanej pomocy osób trzecich, a mianowicie jazda za samochodem, który zabezpiecza zawodnika lub grupę kolarzy przed ruchem powietrza osłaniając jednocześnie zawodnika lub grupę kolarzy w czasie jazdy. 
 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy
 • Stwierdzenie złamania w/w zakazów spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach.  
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.  
 • Za szkody powstałe i wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada. 
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. 
 • Każdy uczestnik bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność. 
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne. 

Trasa Maratonu

Trasa prowadzi w całości po nawierzchni asfaltowej. Dystans około 55km.

Rawicz-Słupia Kapitulna-Chojno-Pakosław-Dubin-Jutrosin-Grąbkowo-Konary-Ostrobudki-Golejewko-Chojno-Słupia Kapitulna-Rawicz.