Nordic Walking - REGULAMIN

Nordic Walking - ZAPISY

Nordic Walking - TRASA

Akcja „Rawicki nordic walking” odbędzie się w dniach 19-20 maja 2018 r. Mapka trasy marszu w zakładce Areny Festiwalowe. Trasa marszu połączona będzie z trasą 24 godzinnego biegu po Rawickich Plantach Jana Pawła II. Długość pętli 2.800 metrów. 95 % trasy biegu posiada nawierzchnię szutrową, a 5 % asfaltową - przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic. Trasa będzie zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszego. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne, w tym główny punkt kontrolny w rejonie startu/mety.


Początek marszu dnia 19 maja 2018 r. o godz. 14.00. Zakończenie 20 maja 2018 r. o godz. 14.00


Uczestnictwo:

1. Akcja ma charakter otwarty. Chętni mogą zgłosić się do udziału u koordynatorek akcji Agnieszka Dudziak tel. 502 286 993 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Hanna Urban tel. 608 291 461.

2. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną.

3. Uczestnicy zobowiązani będą do wpłacenia wpisowego w wysokości 10,00 zł na konto: Getin Noble  Bank S.A.   50 1560 0013 2570 9621 3000 0001 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz z dopiskiem: „Nordic Walking 2018”.

4. Warunki dopuszczenia uczestnika do marszu:

  • przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach (karty zdrowia) lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w akcji (podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
  • podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ogólnym 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu i akceptacji jego postanowień.


Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl wysłany na adres , Agnieszka Dudziak tel. 502 286 993 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Hanna Urban tel. 608 291 461 do 10 maja 2018.

2. Uczestnikiem marszu mogą być jedynie osoby pełnoletnie (powyżej 18-go roku życia).

3. Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do marszu pod warunkiem udziału z osobą dorosłą i dostarczenia Organizatorowi 

w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.


Nagrody:

Wszyscy uczestnicy biorący udział w akcji otrzymają pamiątkowy medal.


Program akcji:

Szczegółowy harmonogram czasowy akcji będzie przedstawiony po upływie terminu zgłoszeń, najpóźniej do 10 maja i zostanie przedstawiony na stronie www.festiwalsportu.rawicz.pl  


Zasady akcji:

1. Ustala się, że akcja ma charakter sztafety.

2. Ustala się, że uczestnicy maszerować będą w dwuosobowych zespołach, start co 15 minut.

3. Uczestnicy biorący udział w marszu będą zobowiązani założyć dostarczone przez Organizatora kamizelki.

4. Określa się szacunkowy czas pokonania 1 okrążenia na 30 minut.

5. Strefa zmian sztafety akcji znajduje się w tym samym miejscu co strefa zmian biegu –  w miasteczku festiwalowym.

6. Podczas zapisów należy określić termin - czas udziału w akcji.

7. Dopuszcza się udział chętnych do udziału kilka razy w ciągu doby.

8. Uczestnicy zobowiązani są każdorazowo przed wyruszeniem na trasę dokonać weryfikacji w biurze akcji w miasteczku festiwalowym.

9. Uczestnicy akcji zobowiązani są do stosowania zasady marszu prawą stroną trasy, aby umożliwić bezpieczną rywalizację biegaczom.


Postanowienia końcowe:

1. Każdy z uczestników otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę, upominki.

2. 24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu odbędzie się bez względu na pogodę.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Ogólnym i regulaminach szczegółowych dyscyplin festiwalowych, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl.

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Ogólnego lub regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

6. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Ogólnego i regulaminów szczegółowych należy do Organizatora.

7. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ogólnym i regulaminami szczegółowymi rozstrzyga Organizator.