Sztafeta rowerowa - REGULAMIN

Sztafeta rowerowa - ZAPISY

 

Wacław Szymczak

tel. 605 409 449
email: rowery@festiwal.rawicz.eu

Sztafeta rowerowa - TRASA

Akcja "Rawicka Sztafeta Rowerowa" odbędzie się w dniach 19/20 maja 2018 r.

Trasa sztafety przebiegać będzie jezdniami wewnątrz Plant, start i meta zlokalizowane będą na ul. Marcinkowskiego w Rawiczu / przy targowisku miejskim /.

UWAGA! Sztafeta odbywać się będzie jezdniami w otwartym ruchu drogowym, uczestników obowiązuje znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Początek sztafety dnia 19 maja 2018 r. o godz. 14.00. Zakończenie 20 maja 2018 r. o godz. 14.00

Uczestnictwo:

1. Akcja ma charakter otwarty. Chętni mogą zgłosić chęć udziału u koordynatora Wacława Szymczaka tel.605 409 449 i e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną.

3. Warunki dopuszczenia uczestnika do sztafety:

  • złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w sztafecie (podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
  • podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ogólnym 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu i akceptacji jego postanowień i Regulaminem Rawickiej Sztafety Rowerowej - 2017 
  • każdego uczestnika startującego w sztafecie obowiązuje jazda w kasku sztywnym, natomiast w godz. 21.00 do 7.00 dodatkowo w kamizelce koloru żółtego przy pełnym oświetleniu z przodu i z tyłu.


Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl wysłany na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie SMS - em na nr 605409449 do 10 maja 2018

2. Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do sztafety pod warunkiem udziału z osobą dorosłą i dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy biorący udział w akcji otrzymają pamiątkowy medal.

Program sztafety:

Szczegółowy harmonogram czasowy sztafety będzie przedstawiony po upływie terminu zgłoszeń, najpóźniej do 16 maja 2018 r. i zostanie przedstawiony na stronie www.festiwalsportu.rawicz.pl

Zasady sztafety:

1. Ustala się, że akcja ma charakter sztafety.

2. Ustala się, że uczestnicy będą pokonywali dystans jednorazowo przez 30 min po czym nastąpi zmiana uczestnika sztafety. Jednocześnie na trasie może znajdować się więcej niż jeden uczestnik w zależności od ilości zgłoszeń.

3. Uczestnicy biorący udział w sztafecie będą zobowiązani założyć dostarczone przez Organizatora kamizelki.

4. Strefa zmian sztafety znajduje się w rejonie startu / mety.

5. Podczas zapisów należy określić termin udziału w sztafecie.

6. Dopuszcza się udział chętnych do jazdy kilka razy w ciągu doby.

7. Uczestnicy zobowiązani są każdorazowo przed wyruszeniem na trasę dokonać weryfikacji w biurze zawodów w namiocie organizatora.

Postanowienia końcowe:

1. 24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Ogólnym i regulaminach szczegółowych dyscyplin festiwalowych, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Ogólnego lub regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Ogólnego i regulaminów szczegółowych należy do Organizatora.

6. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ogólnym i regulaminami szczegółowymi rozstrzyga Organizator.