Turniej piłki nożnej - REGULAMIN

Turniej piłki nożnej - ZAPISY

Turniej piłki nożnej - ARENA

Turnieje odbędą się w dniach 19 - 20 maja 2018 r. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu przy ul. Spokojnej 1a.

Początek rozgrywek dnia 19 maja 2018 r. o godz. 14.00. Zakończenie 20 maja 2018 r. o godz. 14.00

Odprawa techniczna zawodników odbędzie się pół godziny przed turniejem danej kategorii.

Mecze będą odbywać się na naturalnej murawie.


Podział na kategorie:

Kat. OPEN - TRWAJĄ ZAPISY

Koordynator: Sławek Wendzonka

Organizacja: Sarnowianka Sarnowa

tel. 509 044 159

Kat. Bambini

Drużyna składa się od 6 do 10 osób.

Zawodnicy urodzeni w 2010-2011 r. i młodsi. Każdy zespół musi posiadać trenera-opiekuna.

Zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna itp.)

Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz zgody rodziców na udział w turnieju.

Kat. Żak

Drużyna składa się od 6 do 10 osób.

Zawodnicy urodzeni w 2008-2009 r. i młodsi. Każdy zespół musi posiadać trenera-opiekuna.

Zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna itp.)

Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz zgody rodziców na udział w turnieju.

Kat. Orlik

Drużyna składa się od 6 do 10 osób.

Zawodnicy urodzeni w 2006-2007 r. i młodsi. Każdy zespół posiada trenera-opiekuna.

Zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna itp.).

Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz zgody rodziców na udział w turnieju.

Kat. Młodzik

Drużyna składa się od 6 do 10 osób.

Zawodnicy urodzeni w 2004-2005 r. i młodsi. Każdy zespół posiada trenera-opiekuna.

Zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna itp.).

Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz zgody rodziców na udział w turnieju.

Kat. Skrzaty

Drużyna składa się od 6 do 10 osób.

Zawodnicy urodzeni w 2012 r. i młodsi.

Każdy zespół posiada trenera-opiekuna.

Zawodnicy muszą posiadać legitymacje szkolne.

Zawodnicy muszą dostarczyć zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w turnieju.


III. Uczestnictwo:

1. Turniej ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą drużyny składające się z osób zrzeszonych w klubach sportowych oraz amatorzy.

2. Drużyny mogą być mieszane.

3. Każda drużyna musi zostać zweryfikowana pół godziny przed pierwszym swoim meczem.

4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną.

  • Warunkiem dopuszczenia do zawodów będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach - osoby pełnoletnie na druku zgłoszenia podczas weryfikacji.
  • Osoby niepełnoletnie przedstawiają oświadczenia rodziców opiekunów oraz opiekuna trenera) (podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej – Dz.U. Nr 101, poz. 1095).
  • Podczas weryfikacji zawodnicy zobowiązani będą do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z udziałem w Festiwalu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  Zawodnicy niepełnoletni przedkładają w/w dwa oświadczenia podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów.


VI. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl, wysłany na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 3 maja 2016 r.

2. Zmian w składach drużyn można dokonywać do dnia 9 maja 2016 r.

3. Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako członek jednej drużyny w danej kategorii.

4. Organizator ustala limit startujących zespołów na: 8 zespołów dla danej kategorii.

5. Decyduje kolejność zgłoszeń!

6. Kontakt: Koordynator turnieju - Przemysław Wawrzyniak 667142600 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


VII. Klasyfikacja:

1. Turniej w danej kategorii wygra drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. Szczegółowe zasady kwalifikacji określa pkt.12 w rozdziale X niniejszego regulaminu. 


VIII. Nagrody:

1. Zespoły biorące udział w turniejach otrzymają pamiątkowe statuetki i koszulki, a wszyscy zawodnicy pamiątkowe medale.


IX. Program zawodów:

19.05.2018 godz. 14.00-16.30 kategoria Żak (2008-2009),

19.05.2017 godz. 16.30-19.00 mecz oldboy KP Rawia Rawicz-Lech Poznań,

19.05.2017 godz. 19.30-22.00 kategoria Orlik (2006-2007),

20.05.2017 godz. 10.00-12.00 kategoria Bambini (2010-2011),

20.05.2017 godz. 12.00-14.00 kategoria Skrzat (2012 i młodsi).

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.


X. Przepisy i zasady gry:

1. Czas trwania meczu zależy od ilości zgłoszonych zespołów i systemu.

2. W drużynie występuje pięciu zawodników w polu + jeden bramkarz (Skrzaty 3x3 i Bambini 4x4).

3. System rozgrywek:

a) "każdy z każdym" przy zgłoszeniu w kategorii do 5 zespołów,

b) podział na 2 grupy przy zgłoszeniu w kategorii od 6-8 zespołów oraz półfinały i finał,

4. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt., porażka - 0 pkt.

5. Czas gry mierzony jest przez sędziego.

6. Na wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma 5 sekund.

7. Aby rozpocząć zawody na boisku musi znajdować się, co najmniej 4 zawodników.

8. Aut wznawiamy nogą, nie wolno z autu bezpośrednio strzelić gola. Przeciwnik musi być ustawiony 4 metry od linii gdzie wznawiana jest gra poprzez wykonywanie autu.

9. Gra bramkarza:

a) bramkarz w polu karnym może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 7 sekund bez kozłowania,

b) piłkę, która opuściła boisko bramkarz wprowadza do gry ręką.

10. Rzuty wolne, rożne, karne:

a) rzut karny wykonywany jest z wyznaczonego miejsca,

b) przy wykonywaniu rzutu wolnego, rożnego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki musi wynosić min. 5 metrów,

c) bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu rożnego,

d) przy rzucie karnym bramkarz musi stać na linii bramkowej.

11. Zmiany:

a) zmiany dokonywane są w sposób hokejowy,

b) zawodnik musi zejść i wejść na boisko we własnej strefie zmian,

c) zmiana musi być dokonana tak by na boisku nie było więcej niż 5 graczy,

d) zmiany hokejowe mogą być dokonywane podczas gry, za wyjątkiem zmiany bramkarza, która wymaga przerwy w grze i zgody sędziego,

12. O miejscu w tabeli decydują w kolejności:

a) liczba zdobytych punktów

b) wynik bezpośredniego pojedynku

c) różnica bramek

d) ilość zdobytych bramek

e) w przypadku większej liczby drużyn, które zdobyły tę samą ilość punktów, między zainteresowanymi zespołami sporządza się tzw. "małą tabelkę", która decyduje o ostatecznym miejscu w grupie i turnieju.

13. Żółta karta wyklucza zawodnika na 2 min, czerwona kartka wyklucza zawodnika do końca spotkania- na boiska wchodzi inny zawodnik.

14. W kategoriach Żak, Bambini i Skrzaty nie będzie prowadzona klasyfikacja.


XI. Postanowienia końcowe:

1. Każda ze startujących drużyn otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkowe koszulki, upominki, napoje.

2. Podczas turnieju zespoły muszą posiadać swoje, jednolite stroje.

3. Turniej odbędzie się bez względu na pogodę.

4. Zgłoszenie zespołu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu ogólnego Festiwalu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem turnieju.

6. Wszelkie postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne.

7. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.