Turniej siatkówki - REGULAMIN

Turniej siatkówki - ZAPISY

Turniej siatkówki - ARENA

1. Turniej odbędzie się w dniach 19 - 20 maja 2018 r. na terenie targowiska miejskiego oraz na boisku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu.

2. Początek turnieju dnia 19 maja 2018 r. o godz. 14:00. Zakończenie 20 maja 2018 r. o godz. 14:00. Mecze na boisku SP 4 rozgrywane będą do godz. 20:00 natomiast mecze na terenie targowiska do godz.24.00. Wznowienie rozgrywek nastąpi o godz. 8.00 dnia następnego.

3. Odprawa techniczna zawodników odbędzie się 19 maja godz. 13:30 w biurze zawodów w miasteczku festiwalowym.

Uczestnictwo:

1. Turniej ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą drużyny składające się z osób zrzeszonych w klubach sportowych oraz amatorzy /mężczyźni i kobiety/.

2. Drużyny mogą być mieszane.

3. Każda drużyna musi zostać zweryfikowana pół godziny przed pierwszym swoim meczem.

4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, a uczniowie legitymację szkolną.

5. Warunki dopuszczenia zawodnika do turnieju:

  • przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach (karty zdrowia) lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w turnieju (podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
  • podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ogólnym 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu i akceptacji jego postanowień.


Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.festiwalsportu.rawicz.pl wysłany na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 6 maja 2018 r.

2. Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako członek jednej drużyny.

3. Kontakt: Koordynator turnieju - Dariusz Błoniewski, tel.725 771 316, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

4. Uczestnikiem turnieju mogą być jedynie osoby pełnoletnie (powyżej 18-go roku życia).

5. Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do turnieju pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.

6. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wpisowego w wysokości 10 zł od osoby na konto: Getin Noble Bank S.A. 50 1560 0013 2570 9621 3000 0001 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz z dopiskiem: siatkówka plażowa oraz imię i nazwisko i nazwa drużyny. Opłatę należy wpłacić w przeciągu 7 dni (licząc od daty otrzymania od organizatora potwierdzenia pocztą e-mail o zakwalifikowaniu do turnieju). W przypadku braku terminowej wpłaty drużyna będzie skreślona z listy startowej i umieszczona na liście rezerwowej.

Nagrody:

1. Zespoły biorące udział w turniejach otrzymają nagrody pieniężne (w kategoriach powyżej 18 lat) i rzeczowe (w pozostałych kategoriach) oraz pamiątkowe statuetki.

2. Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy medal podczas ceremonii zakończenia.


Program zawodów:

Szczegółowy program zawodów będzie przedstawiony po upływie terminu zgłoszeń, najpóźniej do 10 maja i zostanie przedstawiony na stronie: www.festiwalsportu.rawicz.pl 


Przepisy i zasady gry:

1. Mecze odbywać się będą według przepisów PZPS.

2. Organizator ustala następujące kategorie:

  • Kobiety i mężczyźni do 18 roku życia
  • Kobiety powyżej 18 roku życia
  • Mężczyźni powyżej 18 roku życia
  • Miksty

/organizator pozostawia sobie prawo zmian kategorii w zależności od ilości zgłoszeń/

3. Zawodnika rezerwowego należy zgłosić na formularzu zgłoszeniowym.

4. Szczegółowe zasady przeprowadzenia rozgrywek uzależnione będą od ilości zgłoszeń i podane będą uczestnikom za pośrednictwem strony www.festiwalsportu.rawicz.pl 


Postanowienia końcowe:

1. Każdy ze startujących zawodników otrzymuje pakiet startowy zawierający: pamiątkową koszulkę, upominki oraz pakiet żywieniowy.

2. 24 godzinny Rawicki Festiwal Sportu odbędzie się bez względu na pogodę.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Ogólnym i regulaminach szczegółowych dyscyplin festiwalowych, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników poprzez stronę internetową www.festiwalsportu.rawicz.pl

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Ogólnego lub regulaminu szczegółowego uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

6. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Ogólnego i regulaminów szczegółowych należy do Organizatora.

7. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ogólnym i regulaminami szczegółowymi rozstrzyga Organizator.